The van / Peggy Lee Cooper

THE VAN / Peggy Lee Cooper

 (all dressed up and) nowhere to go 

1. Erfgoeddag 2021 / De nacht

FR

A travers cette installation éphémère pour le Kanal-Centre Pompidou à Bruxelles, Peggy Lee Cooper et KNEPH enquêtent sur les sentiments qui nous accablent ces derniers mois: solitude, aliénation, manque de contact humain ou rencontre avec le public.

Lorsque les murs qui nous entourent, deviennent une prison et que tout semble se refermer, cette boîte dans laquelle nous sommes pris au piège, cela semble plus oppressant.

Attendre. Cette attente éternelle que quelque chose arrive enfin. Attendez de remonter sur scène. Jusqu'à ce que nous rouvrions les portes. Jusqu'à ce que nous touchions à nouveau les gens qui respirent, entrons dans les théâtres et les lieux de rencontre.

 

La caravane / loge dans laquelle Peggy est enfermée devient la métaphore d'un monde immobilisé sous le dictat des mesures officielles. Un aquarium dans lequel elle est vue à travers le verre et considérée comme une décoration, mais pas comme quelque chose d'essentiel.


Cette création, organisée dans le cadre des Journées du Patrimoine, pose également la question: qu'est-ce que c’est le patrimoine belge? S'agit-il simplement de choses, de bâtiments, de peintures sans vie? Ou des êtres vivants, faits de chair et criblés d'émotions, ont-ils une vraie place aux yeux du public et de la société?


24 & 25 avril 15 h – 18 h en anglais

24 avril live stream https://www.facebook.com/fashionandlacemuseum 

NL

Middels deze ephemere installatie voor het KANAL - Centre Pompidou in Brussel onderzoeken Peggy Lee Cooper en KNEPH de gevoelens die ons de afgelopen maanden overweldigen: eenzaamheid, vervreemding, gebrek aan menselijk contact of ontmoeting met het publiek.

Wanneer de muren rondom een gevangenis worden en alles zich lijkt af te sluiten, voelt deze doos  waarin we opgesloten zitten elke dag beklemmender.

Wachten. Dit eeuwige wachten tot er eindelijk iets gebeurt. Wachten tot we weer het podium op gaan. Tot we de deuren weer openen. Tot we weer ademende mensen aanraken, de theaters en ontmoetingsplekken betreden.

 

De caravan / kleedkamer waarin Peggy opgesloten zit, wordt de metafoor van een wereld die geïmmobiliseerd is onder het dictaat van officiële maatregelen. Een aquarium waarin ze door het glas gezien wordt en beschouwd wordt als een versiering, maar niet iets als iets essentieels.

Is het een echte optreden? Emoties worden niet in beeld gebracht: angst, woede, frustratie, verwondering, verstikking, verlamming, verstomming, opsluiting ... en zeker eenzaamheid, komen voort uit een innerlijke ervaring, beleefd door iedereen.


Deze creatie, georganiseerd in het kader van de Erfgoeddagen, stelt ook de vraag: wat is het Belgische erfgoed? Zijn het gewoon levenloze dingen, gebouwen, schilderijen? Of krijgen levende wezens, gemaakt van vlees en behept met emoties, een echte plaats in de ogen van het publiek en de samenleving?

 24 & 25 April (15u–18u) @Kanal - Centre Pompidou

24 April live stream via https://www.facebook.com/fashionandlacemuseum

In het Engels.

 

Door op een knop te duwen kan de passant horen wat er in de caravan gebeurt en met stiften kan hij commentaren schrijven op de caravan / gevangenis van Peggy Lee Cooper.


Credits

creatie van Peggy Lee Cooper en KNEPH / Theodoor De Roey, Douwe Rubben en Ilse Wijnen.

accordeonist Asley Van Cauter

georganiseerd in het kader van Erfgoeddagen  Vlaanderen en Brussel, thema De Nacht


in samenwerking met KANAL - Centre Pompidou.

live stream zaterdag 24 juni:

partners: Korei (Catherine Dardenne), Masereelfonds (Koen Devisscher)

in het kader van de tentoonstelling Masculinities in het Mode & Kant Museum Brussel

https://kneph.be/externe-projecten/masculinities.html  

met steun van de Culturele Activiteitenpremie cap 006941 en cap 006949 Songs from the Sideshow 


NL
Peggy Lee Cooper, met haar stem die klinkt als een oude dieselmotor, is weer de baan op met liederen die ruiken naar stof, hitte, wanhoop, trieste clowns en goedkope Bourbon-adem.
En het is ook... een tamelijk grappig kijkspel.


FR

Avec sa voix qui sonne comme un vieux moteur diesel, Peggy Lee Cooper est de retour sur la piste avec des chansons qui sentent la poussière, la chaleur, le désespoir, les clowns tristes et le souffle bourbon bon marché.
Et c'est aussi... un jeu de visionnement amusant.Realisation: KNEPH + Peggy Lee Cooper
Paintings: Theodoor De Roey 2. park Poétik 2021 


3. COLORA festival 2021