SCHUUN BIESJKE

SCHUUN BIESJKE


 SCHUUN BIESJKE / filmtheater 

empatische historiografie

FILMPJES: klik hier

 

HET PROJECT  ‘AMBASSADEURS VAN DE MAROLLEN’ 15 en 16 september 2018

Open Monumentendagen 'Het erfgoed dat zijn wij', Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Korei organiseert wandelingen in de Marollenwijk met bewoners. Hun levensverhalen zetten aan tot dialoog.

KNEPH realiseert i.o.v. Korei een filminstallatie in het art et marges museum, Hoogstraat, Brussel, als halte in het wandelparcours.

 

FILMREALISATIE SCHUUN BIESJKE (KNEPH) FASE 1

Het levenspad van Josephine, een Marollienne van 87 jaar, is het verhaal van de Marollen, vanuit haar beleving en herinneringen gidst haar relaas de wandelaar doorheen de straten die kronkelen rond het Vossenplein. In het totaal zijn er 8 filmpjes tot stand gekomen. De filmpjes zijn gebundeld per straat en thema.

 

Deze acht filmpjes werden gerealiseerd in het kader van de

http://erfgoed.brussels/links/omd/omd-2018-programma

http://www.drugopera.be/nl/brussel-te-ontdekken/ID/1488/de-marollen-met-hun-gezellige breughelfeesten

 

Ambassadrice van de Marollen : Josephine Dusson.

Realisatie KNEPH: Douwe Rubben en Ilse Wijnen.

Presentatie: art)&(marges Museum, Hoogstraat, Brussel - 16-17 september 2018 Erfgoeddagen en Bruegelfeest Marollen

i.o.v. Korei, Arlette Clauwers met steun van het Brussels hoofdstedelijk Gewest.

PERFORMANCE in home Vesale Brussel 22 september 2019


FILMTHEATER SCHUUN BIESJKE (KNEPH) FASE 2

28 april 2019 Erfgoeddag

FILMTHEATER en BAL POPULAIRE

Negen thematische documentaire filmpjes en theaterscénekes met zang door Josephine Duson met pianobegeleiding door Jan Hautekiet.

Bal populaire als afsluiter van de Erfggoedag op het zaterdagmiddagplein met juke-o-cycle: Josephine en Benoît De Wael draaien elpees van de jaren 50-70 met mobiele jukebox. In de mooie zaal van B.O.P. waar Korei gehuisvest is.

 

Na 15-16 september 2018 was het duidelijk dat SCHUUN BIESJKE niet in de kast moest blijven liggen. Het is een empathisch historiografisch document dat tegelijkertijd een biografisch en een artistiek-geschiedkundige vertelling is. We beslisten om er een theatrale verwerking van te maken omdat Josephine als jong meisje zo graag een actrice had willen zijn. Josephine heeft vele talenten: ze zingt en acteert en ze doet dit met haar peperkoeken hart, ze beschouwt het als haar missie om de zwakken te steunen en de pijn van de medemens te lenigen. Ze is verstandig en ziet verbanden vanuit haar eigen individuele context met de grotere geschiedenis.

De droom van Josephine als jong meisje was om actrice te worden. En ze heeft die aanleg dubbeldik in haar talentenkoffer zitten. Ze is een wonderlijke en intelligente vertelster. Ze zingt toonvast en helder en heeft haar repertorium kunnen uitbouwen doordat ze een levenslustig sociaal beestje is en was maar ook doordat ze een elpeewinkel op de  Met had en de boel animeerde wanneer de zon het plein tot een openbaar volksplaats omtoverde. Ze heeft haar eigen film –en theateridolen en kan die imiteren en parodiëren. …

Met dit opzet willen we haar droom realiseren.

 

THEATER en ZANG

Liederen worden met haar gekozen en gerepeteerd en een theatertekst wordt met haar geschreven worden. Al zal het geheel een cabaretschwung hebben, achter de straffe humor schuilt het melancholische lied van Pierrot Lunaire. Josephine heeft het drama dat haar leven heel dikwijls was, niet weggemoffeld, ze verstaat de rol van de nar, die met een lach en een traan ‘alleman’ ontroert.

In de kleine scènes na elk filmpje vertelt ze en zingt ze.

 

Pianobegeleiding van de liederen gebeurt door Jan Hautekiet (Brusselaar).

Het publiek kan reacties geven, Josephine modereert. Eventueel voorzien we ook samenzang.

 

BAL POPULAIR

Josephine laat de popjes dansen! Samen met Benoît De Wael bedient ze de platendraaier van zijn omgebouwde motor, de Juke o Cycle. Muzieknummers van de jaren 50-70 zullen onweerstaanbaar de danslustigen op de dansvloer krijgen.

Die avond zal het nieuwe Bruegelbier Pier den Drol geserveerd worden.

Het lijkt bijna een reenactement van Bruegels schilderijen met de uitbundige huppelaars en feestvierders.

 

Een extra 9de filmpje werd gemaakt voor deze fase rond PROSTITUTIE en VROUW

Een thema dat zowel historisch als actueel essentieel is in het Marollengegeven. Josephine wilde – aanvankelijk - als ambassadrice vermijden dat dit facet teveel aandacht kreeg.

Josephine is erg betrokken met haar medemens. Nog steeds is ze vrijwilligster bij de St. Pieterskliniek. Vooral het werken met vrouwen is voor haar heel belangrijk. Prostitutie, de realiteit van een vrouwenleven in de actuele samenleving … ze kan haar woordje hierover duidelijk laten klinken.

Josephine is ook een ‘natuurlijke’ feministe en wil als vrouw getuigen over het traditionele vrouwenbeeld dat haar in een keurslijf hield, ze wil haar verhaal vertellen en daardoor ook het verhaal van vrouwen in het algemeen in een veranderende wereld. Ze wil het hebben over vrouwzijn.

We hebben haar niet moeten overtuigen. Na de opstelling in art et marges vond ze zelf dat dit toch wel een belangrijk gegeven is van haar eigen leven en van de Marollen.


parrtners:


Foto's: Bernard Noyez

SCHUUN BIESJKE  Ceci n’est pas une femme? (KNEPH) FASE 3

GOUDBLOMMEKE IN PAPIER open monumentendagen 18 - 19 september 2019

Het 9de filmpje van SCHUUN BIESJKE werd verder uitgewerkt. De knipoog naar het surrealisme is in de filmpjes duidelijk aanwezig. 

De vertoning wordt vertoond in de ‘Julien Verboes Koêmer’ In ’t Goudblommeke in papier, daar waar geestesverwanten van Josphine, de surrealisten de wereld wilden veranderen.

van het Goudblommeke in papier.

We 'dromen' ervan om dit spektakel meermaals te kunnen brengen. Eventueel met andere muzikanten (Tuur Florizone, ...) andere plekken (Werm Woeter als filmreeks ...) ....

 

 Tu es ma petite Beukenotje 

FR

Joséphine, une marollienne de 90 ans, rêve de devenir actrice depuis sa plus tendre enfance. Et c'est ce qu'elle est: une vraie actrice. Ses professeurs étaient pour la plupart des artistes de cabaret qui avaient leur mot à dire, un peu fanfarons mais sérieux. Joséphine a pu compiler son répertoire car après la guerre, elle avait un magasin de disques à la Place du Jeu de Balle et elle jouait ses disques pour que le marché aux chiffons se transforme en un joyeux bal folkorique.

 

Elle chante et raconte.

Son histoire.

A propos du carcan social dans lequel les femmes étaient tenues et que Joséphine a sorti de façon belligérante. Elle n'a pas caché le drame que sa vie a souvent été, elle comprend le rôle du bouffon, avec un cœur en pain d'épice, qui émeut "tout le monde" avec un sourire et une larme.

Son histoire.

Sur ses peurs, le passage de fille à jeune femme et la honte qui l'entoure mais aussi la découverte du sensuel, dans l'obscurité.

Son histoire.

Mais aussi celle des femmes des Marolles. Sur la pauvreté et la façon dont les femmes essaient de gagner un peu d'argent en se prostituant pour pouvoir manger.

 


cabaret - chanson française

Josephine Duson (voix et narration théâtrale)

et Asley Neyens (accordéon)

Réalisation KNEPH en cocréation

avec Hubbie Bruxelles

et poète Laurence Vielle

Dans l'installation "NE ME TOUCHE PAS. TOUCHE-MOI" /

expo “Embrasez-vous»

au Musée Art et marges Musée. 

www.artetmarges.be 

 https://kneph.be/externe-projecten/schuun-biesjke.html

 https://kneph.be/externe-projecten/embrasez-vous.html


ERFGOEDDAG 2021 Brussel / De Nacht

En collaboration avec Korei Guided Tours, Masereelfonds Bruxelles et Musée Art et marges Museum

 

Dimanche 25 avril

11h radio art & marges L’Aveuglette

18h live stream fb art& marges et fb KNEPH


  


 Décadrage: je chante

NL

Josephine, een florissante Marollienne van 90 jaar, droomde er al sinds haar prille kinderjaren van om actrice te worden. En dat is ze ook. Een levensechte. Haar leermeesters waren veelal cabaretiers die hun zegje deden, een beetje zwansend maar serieus. Josephine heeft haar repertorium kunnen samenstellen doordat ze na de oorlog een elpeewinkel op de  Met had en ze haar plaatjes draaide zodat de voddenmarkt veranderde in een vrolijk volksbal.


Ze zingt en vertelt.

Haar verhaal.

Over het maatschappelijk keurslijf waarin vrouwen in het gareel gehouden werden en dat Josephine strijdlustig van zich af heeft gerukt. Ze heeft het drama dat haar leven heel dikwijls was, niet weggemoffeld, ze verstaat de rol van de nar, met een peperkoeken hart, die met een lach en een traan ‘alleman’ ontroert.

Haar verhaal.

Over haar angsten, de overgang van meisje naar jonge vrouw en de schaamte daarrond maar ook de ontdekking van het zinnelijk, in het donker.

Haar verhaal.

Maar ook van de vrouwen in de Marollen. Over de armoede en hoe vrouwen door prostitutie probeerde een centje te verdienen om te eten.Cabaret Chanson français

Josephine Duson (zang en theater-vertelling)

en Asley Neyens (accordeon)

Realisatie KNEPH in cocreatie

met Hubbie Brussel

en poëet Laurence Vielle

In de installatie van KNEPH  “NE ME TOUCHE PAS. TOUCHE MOI”/ expo “Embrasez-vous / Omarm elkaar”.

in het Art et Marges Museum Brussel

www.artetmarges.be 

 https://kneph.be/externe-projecten/schuun-biesjke.html

 https://kneph.be/externe-projecten/embrasez-vous.htmlERFGOEDDAG 2021 Brussel / De Nacht

i.s.m. Korei (dank aan Catherine Dardenne), i.s.m. Masereelfonds Brussel (dank aan Koen Devisscher) en Art et marges Museum Brussel (dank aan de equipe van a&m)

 

zondag 25 april / in art&marges Museum

11u radio art&marges L’ Aveuglette

15u live stream fb art & margesQUARTIER FÊT'ARTS

11 juni 16u30

Cabaret: Joséphine Duson (zang en spel) & Asley Van Cauter (accordéon)