KUNSTSTAGES

KUNSTSTAGES - LUPUS/a


KNEPH organiseert kunstateliers voor jongeren (tot 99 jaar).

LUPUS/a is het jongerenatelier van KNEPH / vakantiestages 'Ik ben ...'

De mascotte is LUPUS/a, de wolf/wolvin. Bij elk nieuw atelier krijgt de wolf/wolvin een nieuwe huid navenant de inhoud.


De inspiraties van de stages zijn multidisciplinair: een expo, een theaterstuk, een concert, een boek, een kunstenaar... . Er wordt telkens een focus gekozen om eigen creaties te maken vanuit een persoonlijke affiniteit.


De filmpjes verdiepen dramaturgisch de inhoud van de thema's of van de inspiratiebronnen. Methodiekprincipes van de kunstateliers en dus ook van het filmpje: procesmatig, vanuit filosoferen, observeren, exploreren, inhoudelijke verwerken ... ervaringsgerichte techniekverwerving, inzicht kunsthistorie krijgen, persoonlijke creaties realiseren…

De kinderen zijn van in het begin van de stage betrokken bij het filmen als onderdeel van het geheel door te animeren, filmen, becommentariëren ...zij bepalen de koers tijdens het proces. Het filmpje wordt nog in de stageweek gemonteerd tijdens de laatste nacht van de stage tot aan het ochtendgloren. Op het toonmoment (afsluiting van de stage) wordt het filmpje geprojecteerd naast de multimediale producten uit de ateliersessies van die stage. Het filmpje dat een artistieke verwerking is en dus niet alleen een documentaire weergave is, kan onderdeel zijn van een installatie of van een performance, het kan een autonoom gegeven zijn, het kan een onderzoeksparcours zijn ...


 ARCHIEF 

(Klik op de afbeelding en ontdek de afgelopen stages)